RoboLabs buhalterinių paslaugų planai

Paslauga Mato vnt. Planas 50 Planas 100 Planas 250 Planas 500
Metinė finansinė atskaitomybė ir visos metinės deklaracijos:
  • Metinės atskaitomybės mėnesio dalis (balansas, pelno nuostolių ataskaita, aiškinamasis raštas);
  • Pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos parengimas ir pristatymas VMI;
  • Metinių deklaracijų mėnesio dalis (pelno, pajamų, GPM A ir B klasės, taršos, nekilnojamo turto ir kt. metinės deklaracijos);
  • Deklaracijų teikimas statistikos departamentui;
  • Deklaracijų teikimas ir pristatymas VMI.
Mėn. Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai
Metinė finansinė atskaitomybė ir visos metinės deklaracijos nemokamai
Mėn. + + + +
Darbo užmokesčio apskaita Darb. iki 2 iki 5 iki 15 iki 30
Sąskaita faktūra (pirkimo/pardavimo) suminė, banko operacijos, ilgalaikis turtas Vnt. iki 10 iki 50 iki 150 iki 300
Komandiruočių apskaita Vnt. - Iki 1 Iki 2 Iki 5
Reprezentacija - - - + +
Kaštų centrai (analitika) - - + + +
Projektų valdymas - - - - +
Sandėlio apskaita - - + + +
Sandėlio valdymas - - - -
+
ĮKAINIS (be PVM) 50 €/mėn. 100 €/mėn. 250 €/mėn. 500 €/mėn.